logo-eu


Konstruowanie odzieży czy mebli tapicerowanych ze skóry jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niż praca z innymi materiałami. Skóra jest materiałem niejednolitym – podczas użytkowania różne jej obszary mogą się odmiennie zachowywać. Ogromnym wsparciem dla konstruktora jest w takiej sytuacji system CAD.Assyst z możliwością definiowania własnych obszarów stref jakości skóry.